DAVETLİ KONUŞMACILAR

Ediz HUNforumdasnetedizhun9

1940 yılında İstanbul’da doğan Ediz Hun Avusturya Lisesi ortaokulunu bitirdi ve Atatürk Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra dört sene Almanya’daki Würzburg Üniversitesi’ne Diş hekimliği tahsiline devam etti. 1963 yılında Ses Dergisi’nin açtı��ı yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Aynı yıl Nevzat Pesen’in yönetiminde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit’le başrolünü oynadığı “Genç Kızlar” adlı filmle sinemaya başladı. Türk sineması krize girince 1976’da ailece Norveç’e gitti. Oslo ve Trondheim üniversitelerinde biyoloji ve ��������evre bilimleri fakültesinde eğitim aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm, Mahalli İdareler ve Avrupa Topluluğu Bölümleri Öğretim Görevlisi olarak öğretmenlik yaptı. Bu görevini 18 Nisan 1999’da siyasi bir partinin İstanbul milletvekili seçilinceye kadar sürdürdü. 1991-93 yıllara aras��nda Çevre Bakanlığı Bakanlık Baş Danışmanı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü görevini üstlendi. 1996 Çevre Bakanlığ��’ndaki görevinden istifa etti ve ‘Doğal Dengenin Korunması’ konular��nda yurtiçi ve dışında konferanslar verdi. Ediz Hun, halen Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Turizm ve Otelcilik Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Prof.Dr. Ercan SIRAKAYA TÜRK
20140316_143302

Prof. Dr. Ercan Sırakaya-Türk, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu’nda tamamladıktan sonra, Doktora derecesini Amerika Birleşik Devletlerin de Clemson Üniversitesi���nde almıştır. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri D��şişleri Bakanlığının Fullbright kursunu kazanarak, Rusya da FINEC Saint Petersburg Devlet Üniversitesi Ekonomi ve Maliye bölümünde Uluslararası Pazarlama ve Turizm dersleri vermiştir. Texas A&M Üniversitesi, Pennsylvania Devlet Üniversitesin de öğretim üyesi geçmişi olan Prof. Dr. Ercan Sırakaya, şu an Amerika Birleşik Devletleri, Güney Karolina Üniversitesin de bilimsel araştırma, proje, yüksek lisans ve uluslararası ����������ğretim ve eğitim programları sorumlusu Eş-Dekan olarak ���Konaklama, Perakende, Spor ve Eğlence Yönetim Bilimleri” fakültesinde çalışmaktadır. Uluslararası indekslerde taranan, turizm ve i��������������������letme alanların������n üst d��zey dergilerinde değerli çalı��malara imza atan S��rakaya-Türk, Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Pazarlamas�� alanında çalışmalar y����rütmektedir. Aynı zamanda kendisi “Annals of Tourism Research”, “Journal of Travel Research” ve ���Journal of Business Research��� gibi bilimsel dergilerin bilim kurulların da yer alarak hakemlik yapmaktadır. “e-Review of Tourism Research” bilimsel internet dergisinin kurucusu olan Sayın Sırakaya-Türk 2014 yılında turizm alan��n da yer alan 200 bilimsel dergi arasında altıncı sırayı alan “Tourism Analysis” dergisinin ana editörlüğünü üstlenmiştir. Prof. Sırakaya-Türk, Türkiye aşığı bir ulusalcı olup, birçok Türk öğrenci ve öğretim üyelerini üniversitesin de konuk edip kariyerlerinin ilerlemesinde yardımcı olmuştur. Ayrıca klasik Türk filmleri ve özellikle Ediz Hun filmleri hayranıdır.

Gerben HARDEMANp2tmhwzpute3g7fdsqdv

10 yıldan daha fazla süredir seyahat ve turizm deneyimine sahip (B2B ve B2C) olan Gerben DARDEMAN, uzun zamand������������r Sürdürülebilir Turizm üzerinde çalışmaktadır. Şu an ANVR de (Hollanda Seyahat Ticaret Birliği) S��rdürülebilir Turizm Yöneticisi olarak çalışmaktadır ve bu konuya ilişkin çeşitli projeler gerçekleştirmektedir. Profesyonel deneyiminin dışında “Sorumlu Turizm Yönetimi” dalında y��ksek lisansını tamamlamış ve “Sürdürülebilir Tatil Seçeneklerini Etkilemede İkna Edici İletişimin Gücü” adlı profesyonel raporunu yazmıştır. Dardeman, çok paydaşlı işbirlikler (Tur operatörleri, seyahat acentaları, destinasyon yönetimleri, turizm organizasyonları, oteller, vs. ) oluşturmak üzerinde bir profesyoneldir. Ortak paydada buluşmayı ve bilgi-becerilerini paylaşmayı seven biridir.  Sürdürülebilir turizm kapsamında, ANVR���nin bütün üyeleri için vizyon, misyon ve hareket planı geliştirmiştir. Sürdürülebilir turizm zinciri içinde seyahat şirketleriyle toplu olarak çalışmaktadır. Gerben Dardeman, tur operatörlere ve seyahat acentaları üyelerine kapasite programlar�� geliştirmekten ve özel sektörü sürdürülebilirliğe teşvik ve motive etmekten sorumludur. Ayrıca, destinasyon y��������netimi, yerel acentalar ve oteller gibi destek zincirinin diğer üyelerine eğitim ve sunum olanakları da sağlamaktadır. Dünya çapında çeşitli destinasyonlarda sürdürülebilirlik üzerinde ����alışmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de Antalya ve Alanya’nın yanı s��ra  ileri sürdürülebilir turizm üzerine çalışt����ı diğer destinasyonlar; Brezilya, Mısır, Kenya, İspanya, Surinam, Tayland, Tanzanya’dır.

 

Prof. Dr. Gül IŞINclip_image001

Prof. Dr. Gül IŞIN lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co����rafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü���nde, doktora eğitimini ise Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fak��ltesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 1985 yılından beri çeşitli kazılarda yer almış olan I��ın, Arykanda, Tlos, Patara, Pednelissos Yüzey, Sagalassos, Kaunos, Arykanda kazılarında ������������alışmışt��������r. Araştırma burslar�� ile birlikte yaklaşık iki yıl farklı zamanlarda Almanya���da bulunmuş ve kariyerine bu ülkede bulunan meslektaşları aracıl����ı ile katkılarda bulunmuştur. Tüba-Ar, Adalya, Olba, Belleten , Cedrus gibi akademik dergilerde hakemlik yapan Gül Işın���ın ulusal ve uluslararası platformda bir çok dergi ve kongrede yayınlanmış arkeoloji, k����ltür ve kadın çalışmaları bulunmaktadır.