BİLİM KURULU*

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan BATMAN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Celil ÇAKICI (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz DEMİR (Katip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Fusün İSTANBULLU DİNÇER (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent HİMMETOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Gül IŞIN (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN (İstanbul Arel ��niversitesi)

Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurhan PAPATYA (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevat TOSUN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Öcal USTA (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan SIRAKAYA TÜRK (University of South Carolina)

Prof. Dr. Metin SÖZEN (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı “ÇEKÜL”)

Prof. Dr.Hüseyin Rıdvan YURTSEVEN (Batman Üniversitesi)

Prof. Dr. Atila YÜKSEL (Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Maria DOLORES ALVAREZ (Bo��aziçi Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat EMEKSİZ (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Gül GÜNEŞ (Atılım Üniversitesi)

Doç. Dr. Berrin GÜZEL (Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Dilek ÜNALAN (Boğaziçi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Uğur AKDU (Gümüşhane Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇALIK (Gümüşhane ����niversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Osman ÇALIŞKAN (Akdeniz Üniversitesi)

Yrd. Doç.Dr. Güney ÇETİNKAYA (Akdeniz Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gönül İÇEMER (Akdeniz Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIOĞLAN (Balıkesir Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nuray TETİK (Balıkesir Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gökçe YÜKSEK (Anadolu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bilal YALÇIN (Gümüşhane Üniversitesi)

*Akademisyenlerin soyadına göre alfabetik sıralama yapılmıştır.