Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak, kaybedeceğiz.

~Hubert Reeves~

 

Saygıdeğer akademisyenler ve turizm paydaşları,

Sürdürülebilir Turizm, doğal, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların kullanılırken korunmasını ve devamlılığını gözeten son yılların en önemli turizm yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşım, kaynakların jump4loves.com kullanımının kontrol altına alınarak doğal çevreye verilen zararın asgari düzeye indirilmesini hedefler. Bununla birlikte yerel halka sosyal kazanım kapısı açarak destinasyonları korumayı sağlar. II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi’nin amacı, turizm sektörü paydaşları, turizm akademisyenleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerin görüşlerini ve değerli bilgilerini bir araya getirerek bilim dünyasına katkıda bulunmaktır. Bununla birlikte akademisyenler, sektör temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri ve diğer turizm paydaşlarının katılımı ile güncel turizm konularının sürdürülebilir turizm yaklaşımı rehberliğinde ele alınması, paydaşların görüşleri doğrultusunda turizmin sürdürülebilirliğine zarar verecek uygulamaların tartışılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve turizm paydaşlarının sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile ilgili farkındalıklarının ve işbirliği olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Deneyimlerinizi ve değerli araştırmalarınızı bizlerle paylaşmanız sektöre ve bilime önemli katkılar sağlayacaktır. Sizleri 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde doğa harikası Adrasan’da aramızda görmekten onur duyacağız.

Kongre Düzenleme Kurulu